Εκλογές 2023

Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023, θα πραγματοποιηθούν η ετήσια συνέλευση μελών της ΕΕΟΠ καθώς και οι εκλογές του νέου Δ.Σ. και της νέας ελεγκτικής επιτροπής.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η συνέλευση είναι ανοιχτή προς όλους αλλά δικαίωμα ενεργής συμμετοχής έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα για το 2023 μέλη του συλλόγου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού.

2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Επόμενες δράσεις του συλλόγου και ενεργή συμμετοχή περισσότερων μελών.

4. Οποιοδήποτε από τα μέλη μας επιθυμεί να συζητηθεί επιπλέον κάποιο θέμα το οποίο δεν έχει αναφερθεί, μπορεί να αποστείλει την πρότασή του στο info@mtbhellas.gr έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με το πέρας της ετήσιας συνέλευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής και υποψηφιότητας στις εκλογές έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα για το 2023, μέλη του συλλόγου.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να στείλουν e-mail στο info@mtbhellas.gr. H προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας λήγει την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνεται δεκτή.

Για όσα μέλη αδυνατούν να προσέλθουν αλλά επιθυμούν να ψηφίσουν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το οποίο θα πρέπει να το δηλώσουν στο Info@mtbhellas.gr εώς την Πέμπτη 2 Μαρτίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εφορευτική επιτροπή μπορούν να αποστείλουν e-mail στο info@mtbhellas.gr. Δικαίωμα συμμετοχής στην εφορευτική επιτροπή έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου που δεν συμμετέχουν ως υποψήφιοι στο Δ.Σ. και στην ελεγκτική επιτροπή.

Σημείο και ώρα συνάντησης: Χαλάσματα της μονής Ταξιαρχών Καισαριανής, Υμηττός. Κυριακή 5 Μαρτίου, 11:00.

Στηρίξτε το σύλλογο με τη ενεργή συμμετοχή σας και με την υποψηφιότητά σας.

Μετά τιμής

Tο ΔΣ της Ε.Ε.Ο.Π.