Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Ένωση Ορεινής Ποδηλασίας (Ε.Ε.Ο.Π.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος με σκοπό:
1. Τη διάδοση και τη προώθηση της δραστηριότητας και του αθλήματος της ορεινής ποδηλασίας
2. Τη διάνοιξη, συντήρησης και καθαρισμό ποδηλατικών μονοπατιών καθώς και
την εκμάθηση των τεχνικών αυτών
3. Την εκμάθηση και προώθηση τεχνικής για τη σωστή και ασφαλή οδήγηση
ποδηλάτων βουνού καθώς και της συμπεριφοράς των ποδηλατών προς τους
υπόλοιπους χρήστες του βουνού και προς τη φύση.
4. Την εξοικείωση με τα βουνά και τα δάση, τη φροντίδα για την προστασία
τους και τη μετάδοση της αγάπης για το περιβάλλον και την ορεινή
ποδηλασία.
5.Τη συστηματική εξερεύνηση, χαρτογράφηση, μελέτη και αξιοποίηση των
ελληνικών μονοπατιών από επιστημονικής, αθλητικής και κοινωνικής
πλευράς

2 thoughts on “Σχετικά με εμάς

  1. I will be in Athens in a couple of months and would like to meet up with a mountain biking group. Unfortunately I do not speak Greek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *