Θέματα συζήτησης γενικής συνέλευσης μελών

Σας ενημερώνουμε πως τα θέματα που θα τεθούν υπό συζήτηση κατά τη γενική συνέλευση των μελών είναι τα εξής:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων προσωρινής διοίκησης Ε.Ε.Ο.Π.
  2. Οικονομικός απολογισμός προσωρινής διοίκησης Ε.Ε.Ο.Π
  3. Απόφαση τροποποίησης καταστατικού
  4. Πειθαρχικός έλεγχος μελών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *