Ενημέρωση για ελεγκτική και εφορευτική επιτροπή εκλογών

Σας ενημερώνουμε πως:

  • Παράλληλα με την εκλογή του νέου Δ.Σ θα γίνει και η εκλογή της ελεγκτικής επιτροπής που θα απαρτίζεται από 2 τακτικά μέλη. Διαβάστε σχετικά το άρθρο 8 του κεφαλαίου Ε του καταστατικού μας.Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για την ελεγκτική επιτροπή πρέπει να αποσταλούν στο elenorpodilasias@yahoo.gr εως την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου. Μετά το πέρας της ημερομηνίας καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή
  • Όσα απο τα μέλη  επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εφορευτική επιτροπή των εκλογών , μπορούν να το δηλώσουν στο elenorpodilasias@yahoo.gr εώς την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *