Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

Η ανάδειξη των δραστηριοτήτων κοντά στην φύση είναι σημαντική για την εξασφάλιση της χρήσης των ελευθέρων χώρων στο μέλλον. Εάν οι άνθρωποι επισκέπτονται και απολαμβάνουν την φύση, θα την αγαπήσουν περισσότερο και θα συμβάλουν στην διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η Ελληνική Ένωση Ορεινής Ποδηλασίας υποστηρίζει την ανάπτυξη και κατασκευή μονοπατιών που ενθαρύνουν τον κόσμο να βγει έξω και να απολαύσει την φύση χωρίς να προκαλέσει ζημιά στο οικοσύστημα. Η Ε.Ε.Ο.Π. επίσης προωθεί τεχνικές αειφόρου κατασκευές ορεινών ποδηλατοδρόμων οπού κατασκευάζονται μονοπάτια που αντέχουν στην διάβρωση, δίνουν στους ποδηλάτες τις εμπειρίες που αναζητούν από αυτά και μειώνουν την αντιπαράθεση που προκύπτει μεταξύ των χρηστών. Οι περισσότερες από αυτές τις τεχνικές προέρχονται από την αρχαιότητα και όλη την πορεία της ιστορίας του ανθρώπου, προσαρμοσμένες όμως στις ανάγκες των ποδηλατών ορεινής ποδηλασίας.

Τι είναι ένας αειφόρος ορεινός ποδηλατοδρόμος η αειφόρο μονοπάτι;

Η λέξη αειφόρος χρησιμοποιείται για να τονίσει ότι ένα αειφόρο μονοπάτι πρέπει:

– Να αντέχει και να υποστηρίζει την τωρινή και μελλοντική χρήση με το δυνατό λιγότερο αντίκτυπο στο οικοσύστημα.

– Να επιτρέπει την ελάχιστη δυνατή απώλεια και μετακίνηση του εδάφους-χώματος αφήνοντας την χλωρίδα να επεκταθεί

– Να μπορεί να κάνει ήπιες επεμβάσεις όπως το κλάδεμα η και η απομάκρυνση συγκεκριμένων φυτών για την σωστή συντήρηση

– Να μην ενοχλεί και να μην επηρεάζει την πανίδα

– Να είναι ανεκτικό με την παρούσα γενική χρήση αλλά επιτρέποντας μελλοντικά την συγκεκριμένη χρήση για την οποία σχεδιάστηκε

– Να χρειάζεται ελάχιστο έως μηδενικό επανασχεδιασμό και ελάχιστη συντήρηση

Ο σωστός σχεδιασμός ενός μονοπατιού που αντέχει στην διάβρωση το κάνει διασκεδαστικό αλλά και να μην απαιτεί συνεχώς συντήρηση. Η μείωση της ανάγκης για συντήρηση είναι κρίσιμη. Οι <<ιδιοκτήτες>> (Κράτος, ιδιώτες που έχουν στην ιδιοκτησία τους δασικές περιοχές) δεν έχουν τον χρόνο, τα χρήματα και το ανθρώπινο δυναμικό να συντηρούν διαρκώς κάθε μονοπάτι που είναι στην δικαιοδοσία τους. Ούτε όμως οι ποδηλάτες, οι εθελοντές αλλά και άλλοι χρηστές μπορούν συνεχώς να συντηρούν. Όσο λιγότερος χρόνος, εργατικό δυναμικό και χρήματα χρειάζονται για την συντήρηση τόσο περισσότερο το μονοπάτι θα παραμείνει ανοιχτό για ασφαλή χρήση από τους ποδηλάτες και τους χρηστές. Πετυχαίνοντας την ισορροπία μεταξύ πόρων και αναψυχής έχουμε το σωστό αποτέλεσμα ενός καλοσχεδιασμένου και καλοφτιαγμένου μονοπατιού.

Τα καλά και σωστά μονοπάτια είναι αειφόρα και ψυχαγωγικά. Τα κακός σχεδιασμένα μονοπάτια δεν είναι διασκεδάστηκα και καταναλώνουν πόρους τόσο σε χρήματα όσο και σε εργασία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *