Δ.Σ.-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου συνεδρίασε το προσωρινό Δ.Σ που θα οδηγήσει τον σύλλογο στο πρωτοδικείο τον Σεπτέμβρη (λόγω διακοπής λειτουργίας του πρωτοδικείου απο τις 15 Ιουνίου εώς αρχές Σεπτεμβρίου),προκειμένου να καθοριστούν οι αρμοδιότητες καθενώς απο το Δ.Σ, καθώς και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν εώς τις πρώτες εκλογές του συλλόγου.
Το Δ.Σ αποτελούν οι κάτωθι:
1)Πρόεδρος: Θεοδωρόπουλος Χαράλαμπος
2)Γραμματέας: Φώτης Σκαρής
3)Ταμίας: Σουρβίνος Γεώργιος
4)Μέλος: Πάνου Γιόχαν
5)Μέλος: Πλιάκος Αρίστος
Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούν οι κάτωθι:
1)Πρόεδρος: Παρταφύλλας Ιωάννης
2)Γραμματέας: Στάμου Βασίλης
3)Μέλος: Μαρίνος Ιωάννης
Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
1)Καθορίστηκε η ετήσια συνδρομή στα 20 ευρώ και η εγγραφή στα 10 ευρώ η οποία θα είναι για το έτος 2012 ΔΩΡΕΑΝ.Με την εγγραφή του κάθε μέλος θα λαμβάνει την κάρτα μέλους με τον προσωπικό κωδικό του και ένα μπλουζάκι του συλλόγο.
2)Άμεση αγορά των βιβλίων που οφείλει να έχει ο σύλλογος (πρακτικών,εσόδων-εξόδων κ.τ.λ.).
3)Άμεση δημιουργία ιστοσελίδας του συλλόγου
4)Πανελλαδική καταγραφή του ποδηλατικού ενδιαφέροντως μονοπατιών

Παράλληλα θα γίνει Την Τετάρτη 27 Ιουνίου συνεδρίασε το προσωρινό Δ.Σ που θα οδηγήσει τον σύλλογο στο πρωτοδικείο τον Σεπτέμβρη (λόγω διακοπής λειτουργίας του πρωτοδικείου απο τις 15 Ιουνίου εώς αρχές Σεπτεμβρίου),προκειμένου να καθοριστούν οι αρμοδιότητες καθενώς απο το Δ.Σ,καθώς και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν εώς τις πρώτες εκλογές του συλλόγου.
Το Δ.Σ αποτελούν οι κάτωθι:
1)Πρόεδρος:Θεοδωρόπουλος Χαράλαμπος
2)Γραμματέας:Φώτης Σκαρής
3)Ταμίας:Σουρβίνος Γεώργιος
4)Μέλος:Πάνου Γιόχαν
5)Μέλος:Πλιάκος Αρίστος
Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούν οι κάτωθι:
1)Πρόεδρος:Παρταφύλλας Ιωάννης
2)Γραμματέας:Στάμου Βασίλης
3)Μέλος:Μαρίνος Ιωάννης
Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
1)Καθορίστηκε η ετήσια συνδρομή στα 20 ευρώ και η εγγραφή στα 10 ευρώ η οποία θα είναι για το έτος 2012 ΔΩΡΕΑΝ.Με την εγγραφή του κάθε μέλος θα λαμβάνει την κάρτα μέλους με τον προωσωπικό κωδικό του και ένα μπλουζάκι του συλλόγο.
2)Άμεση αγορά των βιβλίων που οφείλει να έχει ο σύλλογος (πρακτικών,εσόδων-εξόδων κ.τ.λ.).
3)Άμεση δημιουργία ιστοσελίδας του συλλόγου
4)Πανελλαδική καταγραφή του ποδηλατικού ενδιαφέροντως μονοπατιών

Επίσης να ενημερώσουμε ότι γίνεται προσπάθεια το φθινόπωρο να ξεκινήσουν σεμινάρια κατασκευής μονοπατιών και ασφαλούς οδήγησης ποδηλάτου βουνού σε Αττική αλλά και στην επαρχία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *